รายวิชาที่มีชั่วโมงการสอนด้วยความลำบากตรากตรำของ ทบ. (คูณ 1.5)

   ดาวน์โหลดเอกสาร PDF 

  รายชื่อผู้ผ่านการอบรมก่อนต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 27 ต.ค. 66 และ 28-30 พ.ย. 66

  ตรวจสอบรายชื่อ Download PDF

เอกสาร

รอดำเนินการเพิ่มเติม

ผู้ได้รับวิทยฐานะรายชื่อครูชำนาญการ-ชำนาญการต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 66)

Column Two

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Donec accumsan malesuada orci.

Column Three

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Donec accumsan malesuada orci.


 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และวิทยุ 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด/Download
12/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญประชุมต่อหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนผ่านระบบ Zoom วันที่ 28 - 30 พ.ย. 66 ชุดที่ 1 - 3 จำนวน 690 นาย PDF
11/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ.(สกศ.ยศ.ทบ.) ด่วนที่สุด ที่ กห 0461.9/305 ลง 27 พ.ย. 66
PDF
10/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุแจ้งหน่วยขอเลื่อนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ออกไปก่อน สำหรับวันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง PDF
9/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุแจ้งหน่วยส่งรายชื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2567  PDF
8/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 14 - 15 พ.ย. 66 PDF
7/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ.(กคศ.สกศ.ยศ.ทบ.) ด่วนที่สุด ที่ กห 0461.9.3/73 ลง 20 ต.ค. 66 PDF
6/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุประกาศรายชื่อผู้้นำเสนอผลงาน "ดีเด่น" งานวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2566 PDF
5/2567 ว.ด่วนที่สุด วิทยุขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิทยฐานะของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 
PDF
4/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 29 - 30 ส.ค. 66 PDF
3/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 15 - 16 มิ.ย. 2566 PDF
2/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 21 มี.ค. 2566 PDF
1/2567 ว.ด่วนมาก วิทยุเชิญผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 26 - 27  ธ.ค. 2565
PDF

 คำสั่ง ทบ. แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ และคำสั่งแต่งตั้งอื่น ๆ 


ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด/Download
10/2567
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1467/66 เรื่องให้ข้าราชการทหาร รับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ PDF
9/2567 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1387/66 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ และรับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะในระดับสูงขึ้น PDF
8/2567 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1386/66 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ และรับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะในระดับสูงขึ้น
PDF
7/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.41-46 และร้อย.ฝรพ.4 PDF
6/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.31-310 และร้อย.ฝรพ.3 PDF
5/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.21-210 และร้อย.ฝรพ.2 PDF
4/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิทยฐานะ ศฝ/นฝ.นศท. มทบ.12-19 และร้อย.ฝรพ.1 PDF
3/2567 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษา PDF
2/2567 คำสั่ง ทบ.แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทยฐานะ และรับเงินเดือนประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะในระดับสูงขึ้น
PDF
1/2567 คำสั่ง ทบ. ที่ 511/2561 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
PDF
 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. 

ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด/Download
1/2567 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 1/67 PDF
4/2566 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 4/66 PDF
3/2566 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 3/66 PDF
2/2566 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 2/66 PDF
1/2566 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 1/66 PDF
4/2565 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 4/65 PDF
3/2565 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 3/65 PDF
2/2565 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 2/65 PDF
1/2565 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 1/65 PDF
4/2564 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 4/64 PDF
3/2564 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 3/64 PDF
2/2564 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 2/64 PDF
1/2564 สรุปรายงานการประชุม คทส.ทบ. ครั้งที่ 1/64 PDF