การประชุมวิชาการ และ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษา                 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                       เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕  พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธาน “การประชุมวิชาการ และ สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ”  ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์   บางพลัด จว.ก.ท. ซึ่งจัดโดย กคศ.สกศ.ยศ.ทบ. โดยมีผู้บังคับบัญชา ของ ยศ.ทบ. , ผู้บริหารสถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ  ของ ทบ. หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม
โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ
                             ๑. ส่งเสริมครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้นำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมด้านการศึกษา ในระดับ ทบ.
                            ๒. รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม และการศึกษา และนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
                       โดยในการนี้ จก.ยศ.ทบ.ได้กรุณาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวน ๑๔ รางวัล โดยเป็นโล่รางวัล จำนวน ๓ รางวัล สำหรับผู้มีผลงานดีเลิศ ,ดีเด่น และ ดี และเป็นประกาศชมเชยจำนวน ๑๑ รางวัล หลังจากนั้นได้กรุณาให้แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการฝึก
อบรม และการศึกษาของ ทบ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒                   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

                    เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๕  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  โดยในการนี้ได้กรุณาให้แนวทางการจัดการศึกษาฯ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒  ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ อาคารประภาสโยธิน  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ยศ.ทบ.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒

                                            เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕  พล.ท. สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณาเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒   ณ ห้องเรียน ๑ อาคารประภาสโยธิน ยศ.ทบ. โดยมี ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน  ๖๐ นาย เข้าร่วมพิธีฯ  ซึ่งเป็นกำลังพลจากสถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. จำนวน ๔๗ นาย  หน่วยฝึกและศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ของ มทบ. จำนวน ๑๑ นาย และร้อยฝึกรบพิเศษ ภาค ๑-๔  จำนวน ๒ นาย รวม ๖๐ นาย  โดยเป็น นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๗ นาย นายทหารประทวน ๒๓ นาย
                                            หลักสูตรครูทหารของกองทัพบก มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ในรูปแบบ Active learning  หรือการศึกษาแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นหลัก เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ในเนื้อหาวิชาที่แต่ละคนมีความถนัดแตกต่างกัน

การฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒

                           เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕ พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ.เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒ ณ อุทยานพุทธธรรมสิกขา ยศ.ทบ. โดยการปฏิบัติแบ่งเป็น๒ ห้วง คือ ห้วง ๑๙-๒๐ พ.ค. ๖๕ เป็นการฝึกปฏิบัติของกลุ่มที่ ๑ และห้วง ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๕ เป็นการฝึกปฏิบัติของกลุ่มที่ ๒ โดยแต่ละกลุ่มจะสลับกันในการเข้าฝึกปฏิบัติธรรมโดย กอศจ.ยศ.ทบ. กับ การศึกษาในชั้นเรียนโดย สกศ.ยศ.ทบ.

                           กิจกรรมการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจครูทหารของกองทัพบก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒      มีความพร้อมด้านจิตใจ ส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก โดยให้เข้าใจหลักการพัฒนาจิตใจ ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐานสี่ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจ ที่เป็นทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นทักษะความเป็นครูอย่างมืออาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดียิ่ง

Cum sociis natoque penatibus et

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes nascetur ridiculusmus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio gravida atcursus nec luctus a lorem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci.

การสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕การสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรครูทหารของกองทัพบก รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                                            เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๕ พล.ท.สรรเสริญ คล้ายแก้ว จก.ยศ.ทบ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในกิจกรรมการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ณ โรงเเรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการศึกษาทางทหาร สำหรับครูทหารของกองทัพบกรุ่นที่ ๒ เป็นการให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถปรับตัวให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขอบเขตวิชา แนวทางการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล สามารจัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

การตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม และให้คำแนะนำการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ      ณ รร.ร.ศร.

                           วันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ พลโทสรรเสริญ  คล้ายแก้ว เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม ณ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ ครู-อาจารย์ ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ในการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะโดยมี พันเอก อัศวิน  คมขำ ผู้อำนวยการกองคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้นำคณะการตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม และให้คำแนะนำการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับการตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพ การฝึกอบรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนครู-อาจารย์ ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ในการจัดทำหลักฐาน การขอหนังสือรับรอง มาตรฐานการเป็นผู้สอน และแนวทางการขอรับการประเมินให้วิทยฐานะ อันส่งผลต่อขวัญกำลังใจ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                               ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู อาจารย์ และบุคลากรทางด้าน  การฝึกอบรมและการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และ ณ ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศกับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากสายวิทยาการอื่น 

                              เพื่อนำมาใช้พัฒนาปรับปรุงสถาบัน การศึกษาทางทหาร โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบกให้ทันสมัย ส่งเสริมครู อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ประจำในสายงานวิชาชีพเฉพาะของสถาบันการศึกษาทางทหาร หน่วยสายวิทยาการ โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือวิทยฐานะ และมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานทางการวิจัย เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาด้านการฝึกอบรมศึกษาของ กองทัพบก


ตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565